Rejestracja uczestnictwa

Wariant 1

Koszt uczestnictwa:
450 PLN do 31.12.2016
550 PLN od 01.01.2017

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
- Wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem;
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
Wariant 2*

Koszt uczestnictwa:
350 PLN do 31.12.2016
450 PLN od 01.01.2017

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem;
- materiały konferencyjne;
- certyfikat uczestnictwa;
*Dla członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Wariant 3

Koszt uczestnictwa:
250 PLN do 31.12.2016
300 PLN od 01.01.2017

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
- przerwy kawowe zgodnie z programem;
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz wypełnienie i formularza zgłoszenia.

Zgłoszenie na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego lub Karty zgłoszenia. W razie wyboru Karty zgłoszenia prosimy o wydrukowanie i odesłanie na adres organizatora:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a , mailem na adres: sekretariat@hospicjum-konferencja.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko*
nr Telefonu
-
stanowisko / tytuł naukowy:*
Miejsce pracy*
E-mail:*
Wariant uczestnictwa*

Wariant 1

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
- Wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem;
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa

Wariant 2

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem;
- materiały konferencyjne;
- certyfikat uczestnictwa;

Wariant 3

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
- przerwy kawowe zgodnie z programem;
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa

Proszę zaznaczyć chęć bezpłatnego udziału:

Dane do faktury:


Nazwa instytucji:
Adres:
NIP:
Numer telefonu
-

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej konferencji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz 926). Komitet organizacyjny jako administrator danych informuje, że bedą one przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnych zadań związanych z realizacją niniejszej konferencji.

 

Pobierz kartę zgłoszenia