Prelegenci

 

dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan

lekarz pediatra, trener psychoonkologii, nauczyciel akademicki, wykładowca, docent w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, autor ponad 150 prac naukowych z zakresu schorzeń wieku dziecięcego, opieki paliatywnej, onkologii dziecięcej, komunikacji z chorym, psychoonkologii, pedagogiki specjalnej (tanatopedagogika), wolontariatu medycznego, trener psychoonkologii, animator ruchu hospicyjnego dziecięcego związany z Gdańskim Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza, Gdańsk

 

dr o. Filip Buczyński

dr psychologii, teolog, psychoterapeuta, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla dzieci, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, członek zarządu i Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Lublin

 

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz

lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Prezes Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”, Redaktor Naczelny kwartalnika „Medycyna Paliatywna”, w latach 2008-2014 konsultant krajowy z dziedziny Medycyny Paliatywnej, Łódź

 

mgr Izabela Fątowicz

pielęgniarka, pedagog, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, członek ORPiP w Poznaniu, Szpital Kliniczny H. Święcickiego w Poznaniu –gastroenterologia, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji ,wykładowca, Poznań

 

dr n. med. Mariola Głowacka

mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i organizacji i zarządzania, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, adiunkt Zakładu Teorii Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor i współautor licznych publikacji w zakresie kształcenia pielęgniarek oraz problemów pacjentów przewlekle chorych, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Płock

 

dr n. med. Marcin Janecki

lekarz specjalista medycyny paliatywnej i chorób wewnętrznych, Kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, i International Associaton for the Study of Pain, sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Katowice

 

prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie stresu, zdrowia publicznego i neurofizjologii, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, zorganizowała zajęcia fakultatywne ze stresu dla studentów medycyny, jako pierwsza w Polsce zajęła się badaniami wpływu stresu na organizm, od 4 lat organizuje konferencje poświęcone medycznym aspektom stresu

 

mgr Julita Kaczmarek

fizjoterapeutka, refleksoterapeutka, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa

 

mgr Anna Kaptacz

pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, pedagog, nauczyciel akademicki, menager ochrony zdrowia, Prezes Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, organizator opieki paliatywnej w północnej części województwa śląskiego działającej od 1992r., redaktor podręcznika „Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej”, autor artykułów, programów szkoleniowych, recenzent, Częstochowa

 

mgr Izabela Kaptacz

pielęgniarka, pedagog, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, wykładowca w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; dyrektor ds. pielęgniarstwa i opieki paliatywnej w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej; sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; członek European Association for Palliative Care; Członek Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Częstochowa

 

dr Piotr Kardasz

biolog, pedagog, podróżnik, badacz, autor wielu publikacji i filmów z zakresu zdrowia, światowy specjalista do spraw fitoremediacji oraz wpływu roślin na zdrowie, współtwórca i vice prezes  Instytutu Profilaktyki Zdrowia, Bytom

 

dr n. o zdr. Dorota Kilańska

pielęgniarka, adiunkt UM w Łodzi, przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie oraz wice przewodnicząca Rady ds. SNOMED w CSIOZ, w latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu EFN i ekspert KE, WHO, ICN. Obecnie Dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i  Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi zajmującego się wdrażaniem międzynarodowych standardów do EHR, Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7,  International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes  – ACENDIO. Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, Łódź

 

dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

lekarz specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanley Dudricka w Skawinie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, towarzystwa członkowskiego European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, kierownik Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed, członek wielu towarzystw naukowych, m.in: American Society for Enteral and Parenteral Nutrition (ASPEN), European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), British Society for Enteral and Parenteral Nutrition (BAPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU), posiada European ESPEN Diploma on Clinical Nutrition, nauczyciel Leonardo da Vinci Life-Long Learning System, certyfikowany wykładowca kursów ESPEN LLL, kierownik Studiów Podyplomowych pt. Żywienie kliniczne i metabolizm, autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii, Skawina

 

ks. dr Tomasz Knop

kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, kierownik duchowy, rekolekcjonista psychoterapeuta, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, kapelan w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi  Częstochowskiej, Częstochowa

 

dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, prof. UMK – kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (CM UMK), psychoonkolog i superwizor psychoonkologii, wykładowca na studiach podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych bioetyki i prawa medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współprzewodnicząca i współzałożyciel Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, pełnomocnik CM UMK w Centrum Komunikacji Klinicznej, ośrodku powstałym na bazie CM UMK i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod auspicjami Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare,  prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Medycyna Paliatywna w Praktyce, Bydgoszcz

 

prof. nzw. dr hab. n. med. Roman Kurzbauer

lekarz specjalista chirurgii i anestezjologii, profesor Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

dr hab. n. med. Wojciech Leppert

lekarz, specjalista medycyny paliatywnej, radioterapii onkologicznej i chemioterapii nowotworów, Kierownik Poradni Medycyny i Hospicjum Domowego NZOZ „Medyk”, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie wielkopolskim, skarbnik zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, sekretarz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, członek European Association for Palliative Care; redaktor naczelny kwartalnika Medycyna Paliatywna w Praktyce, Poznań

 

Lek. med. Olaf Lubas

specjalista medycyny paliatywnej oraz chorób wewnętrznych, wykładowca  akademicki Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej WNoZ w Katowicach, ŚUM w Katowicach, Hospicjum Domowe Królowej Pokoju , ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej,  Tarnowskie Góry

 

dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz

pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i operacyjnego, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, współwłaściciel i dyrektor NZOZ „Wsparcie” i Altra”, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Jarosław

 

dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska

lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik kliniki Anestezjologii  i Intensywnej Terapii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Poradnia Leczenia Bólu, Warszawa

 

dr n o zdr. Krystyna Mizerska

pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, wykładowca  w  Akademii Polonijnej w  Częstochowie, autorka wielu publikacji naukowych dotyczących problematyki oraz organizacji warunków pracy i opieki opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera zajmująca się również poszukiwaniem  związków przyczynowych występujących u osób z  rozpoznaną chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i  opiekunów.

 

mgr Katarzyna Mucha

pielęgniarka, pedagog, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Koordynator Hospicjum Domowego w Zespole Opieki Paliatywnej „Palium”, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współautorka rozdziałów do podręczników dla pielęgniarek z zakresu opieki paliatywnej,  członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Częstochowa

 

mgr Magdalena Sagan

mgr psychologii, terapeuta ericksonowski i hipnoterapeuta, wykładowca akademicki w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Hospicjum Domowe w Zabrzu, Katowice

 

dr n. med. Agnieszka Sękowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Odział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Poradnia Leczenia Bólu, oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny ZOZ, Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, International Association for the Study of Pain, Warszawa

 

prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikuła

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej, Członek Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Członek National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN/o Katowice, stypendysta Rządu Kanadyjskiego, współpraca naukowa z Konsulatem Generalnym w Toronto, autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, rynku pracy, pedagogiki pracy, pracy socjalnej i gerontologii, a także badań porównawczych oscylujących wokół problematyki osamotnienia seniorów kanadyjskich i polskich, Kraków

 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

lekarz specjalista medycyny paliatywnej i anestezjologii, wykładowca uczelni medycznych w przedmiocie medycyna paliatywna i opieka paliatywna, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dwóch kadencji (od 2008r. do 2015r.), kierownik Poradni Leczenia Bólu (1977r.) i Poradni Medycyny Paliatywnej (1995r.) SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, International Associaton for the Study of Pain, członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Katowice

 

lek. med. Artur Pakosz

specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, dyrektor Przedsiębiorstw Leczniczych NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego, wykładowca Zakładu Medycyny Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Gliwice

 

prof. nzw. dr hab. o. Wojciech Podlecki

prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

Agnes Puzio

studentka III roku studiów I stopnia, kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

mgr Irena Sikora-Mysłek

mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa rodzinnego , pedagog, doradca życia rodzinnego, przewodnicząca koła terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie, Prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego w Częstochowie , Za-ca Dyrektora Medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej ”Hosp-Med” w Częstochowie, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, Częstochowa

 

dr hab. n. med. Maciej Sopata

specjalista chirurgii ogólnej i medycyny paliatywnej, od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej, przemianowanej później na Katedrę i Klinikę Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego, Hospicjum Palium w Poznaniu, adiunkt, aktywny członek towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC) – od 1991 roku, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA) – od 1998 roku, Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – od 2002 roku – obecnie Skarbnik oraz Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR) od 2004 roku (członek założyciel) – obecnie Prezes w kadencji 2015-2018. Członek Rady Redakcyjnej pisma naukowego Leczenie Ran, od 2010 roku zastępca Redaktora Naczelnego, Rady Redakcyjnej pisma naukowego Negative Pressure Wound Therapy Journal oraz członek Rady Redakcyjnej z Medycyny Paliatywnej (Palliative Care) w piśmie naukowym – Clinics in Oncology Journal. Autor ponad 180 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych, Poznań

 

dr n. społecznych Katarzyna Tomaszewska

pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, Centrum Opieki Medycznej, pielęgniarka koordynująca POZ, Jarosław

 

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko

lekarz specjalista psychiatrii i medycyny paliatywnej, psychoonkolog, zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej od 2001 do 2008 roku, były Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, konsultant wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, emerytowany Kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2013r kierownik katedry psychiatrii w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, autor około 200 prac w tym 7 książek, redaktor i współredaktor książek, monografii, podręczników. Wykładowca uczelni medycznych w przedmiocie medycyna paliatywna i opieka paliatywna, Gdańsk

 

dr n. o zdrowiu Agata Panas

mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, specjalista z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarka oddziałowa Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej woj. podlaskiego, Białystok

 

dr n. med. Bartosz Wanot

specjalista w zakresie ratownictw medycznego i fizjologii człowieka, Prodziekan ds. Koordynacji Badań Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

dr n. prawnych Jacek Wiatrowski

adwokat, wykładowca, członek orzekający SKO Katowice, Koordynator Instytutu Prawa i Administracji Akademii Polonijnej w Częstochowie