Dzień I - 19.01.2017 (Czwartek)
13.00 – 15.00Rejestracja uczestników konferencji
15.00 – 16.30
SESJA WARSZTATOWO-WYKŁADOWA I

Wykład 1. dr Piotr Kardasz (Bytom), Zagrożenia współczesnego życia i rozwiązania w kwestii zdrowia.

Warsztat 2. mgr Irena Sikora-Mysłek, mgr Agnieszka Zalas z (Częstochowa), Samodzielna ordynacja leków i wyrobów medycznych przez pielęgniarki, w tym wystawianie recept i zleceń.

Warsztat 3. mgr Izabela Fątowicz (Poznań), Problemy pielęgnacyjne pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo.

Warsztat 4. mgr Aneta Nachman, mgr Izabela Kaptacz (Częstochowa), Monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Warsztat 5. Mariusz Ociepka (Katowice), Zasada 4x0 - odżywianie, odporność, odkwaszanie, oczyszczanie jako podstawy zdrowego stylu życia.

Warsztat 6. mgr Julita Kaczmarek (Częstochowa), Refleksoterapia – mapa ucha.
16.30 – 16.45Przerwa kawowa
16.45 – 18.15SESJA WARSZTATOWO-WYKŁADOWA II


Wykład 1. dr Piotr Kardasz (Bytom), Zagrożenia współczesnego życia i rozwiązania w kwestii zdrowia.

Warsztat 2. mgr Irena Sikora-Mysłek, mgr Agnieszka Zalas z (Częstochowa), Samodzielna ordynacja leków i wyrobów medycznych przez pielęgniarki, w tym wystawianie recept i zleceń.

Warsztat 3. mgr Izabela Fątowicz (Poznań), Problemy pielęgnacyjne pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo.

Warsztat 4. mgr Aneta Nachman, mgr Izabela Kaptacz (Częstochowa), Monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Warsztat 5. Mariusz Ociepka (Katowice), Zasada 4x0 - odżywianie, odporność, odkwaszanie, oczyszczanie jako podstawy zdrowego stylu życia.

Warsztat 6. mgr Julita Kaczmarek (Częstochowa), Refleksoterapia – mapa ucha.
18.15 – 19.00Kolacja
19.30Msza Święta Inauguracyjna pod przewodnictwem ks. dr Tomasza Knopa w Kaplicy Cudownego Obrazu
21.00Apel Jasnogórski

Dzień II - 20.01.2017 (piątek)
8.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienie zaproszonych gości
10.15 – 10.45 Wykład inauguracyjny: dr hab. Z. Bohdan (Gdańsk), Zanurzeni w ciszy.
10.45 – 11.45 I SESJA PLENARNA: Etyczne aspekty opieki paliatywnej cz. 1
Moderatorzy: dr hab. n. med. Z. Bohdan, mgr Anna Kaptacz

10.45 – 11.05 dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz), Podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia pacjenta.
11.05 – 11.25 ks. dr Tomasz Knop (Częstochowa), Sztuka życia, sztuka naprawiania.
11.25 – 11.45 dr n. o zdr. Agata Panas (Białystok) Nie żyje się … na próbę…
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 – 13.15II SESJA PLENARNA: Etyczne aspekty opieki paliatywnej cz. 2
Moderatorzy: prof. zw. dr hab. n. med. J. Jośko - Ochojska, dr n. med. J. Pyszkowska

12.00 – 12.25 prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga. Jośko-Ochojska (Zabrze) Epigenetyczne źródła niewytłumaczalnych lęków.
12.25 – 12.45 prof. UP dr hab. Norbert G. Pikuła (Kraków), Samotność w perspektywie umierania.
12.45 – 13.05 dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice), Konsekwencje determinantów cierpienia na próbę.
13.15 – 14.15Obiad
14.15 – 15.45 III SESJA PLENARNA: Kliniczne aspekty opieki paliatywnej cz. 1
Moderatorzy: dr hab. n. med. S. Kłęk, mgr I. Fątowicz


14.15 – 14.40 dr hab. n. med. Wojciech Leppert (Poznań), Postępowanie terapeutyczne u chorych na nowotwory z zespołem kacheksja-anoreksja-astenia.
14.40 - 15.05 dr hab. n. med. Stanisław Kłęk (Skawina), Żywienie kliniczne w opiece paliatywnej.
15.05 – 15.25 mgr Izabela Fątowicz (Poznań), Praktyczne aspekty żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
15.25 – 15.30 Dyskusja
15.30 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 IV SESJA PLENARNA: Kliniczne aspekty opieki paliatywnej cz. 2
Moderatorzy: dr hab. n. med. Maciej Sopata, lek med. O. Lubas

16.00 – 16.25 dr hab. n. med. Maciej Sopata (Poznań), Postępy i doświadczenia własne w
leczeniu odleżyn.
16.25 – 16.45 mgr Katarzyna Mucha (Częstochowa), Problemy pacjentów z owrzodzeniem nowotworowym – rola zespołu interdyscyplinarnego.
16.45 – 17.05 lek med. Olaf Lubas (Tarnowskie Góry), Problemy hematologiczne u chorych w opiece paliatywnej.
17.05 – 17.25 mgr Magdalena Sagan (Zabrze), Zastosowanie hipnoterapii w opiece paliatywnej.
17.25 – 17.30 Dyskusja
19.00 - 21:00Wieczór w teatrze
21.00 - 21:30Uroczysta kolacja

Dzień III - 21.01.2017 (sobota)
7.30 – 8.30Msza Święta koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę częstochowskiego dr Wacława Depo w Kaplicy Cudownego Obrazu
9.30 – 10.00 Wykład programowy: prof.dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (Gdańsk, Olsztyn), Nie ma wsparcia na próbę.
10.00 – 12.00V SESJA PLENARNA: Praktyczne aspekty leczenia bólu
Moderatorzy: dr n. med. M. Janecki, lek. med. A. Pakosz

10.00 – 10.25 dr n. med. Marcin Janecki (Katowice), Bariery w leczeniu bólu.
10.25 – 10.50 lek. med. Artur Pakosz (Gliwice), Politerapia w opiece
paliatywnej.
10.50 – 11.15 dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (Łódź), Leczenie bólu nowotworowego u pacjenta obciążonego innymi schorzeniami.
11.15 – 11.45 dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska, dr n. med. Agnieszka Sękowska (Warszawa), Inwazyjne metody leczenia bólu.
11.45 -12.00 dyskusja
12.00 – 12.15 Przerwa
12.15 – 14.15 VI SESJA PLENARNA: Wyzwania dla zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej cz.1
Moderatorzy: dr n. o zdr. D. Kilańska, mgr Izabela Kaptacz

12.15 – 12.35 dr psych. o. Filip Buczyński (Lublin), Hospicjum perinatalne w praktyce.
12.35 – 12.55 dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz (Jarosław), Hospicjum Domowe w służbie umierającym.
12.55 – 13.15 dr n. o zdr. Dorota Kilańska (Łódź), Elektroniczna dokumentacja medyczna pielęgniarska. Progres i bolączki.
13.15 – 13.35 dr n. med. Mariola Głowacka (Płock), Obciążenia w pracy pielęgniarek.
13.35 – 13.50 dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska (Jarosław), Wolontariat pracą społeczną czy powołaniem.
13.50 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.15 Przerwa
14.15 – 15.30 VII SESJA PLENARNA: Wyzwania dla zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej cz.2
Moderatorzy: prof. nzw. dr hab. n. med. Roman Kurzbauer, dr n o zdr. Krystyna Mizerska


14.15 – 14.30 dr n o zdr. Krystyna Mizerska (Częstochowa), Problemy opiekunów osób w terminalnej fazie choroby Alzheimera.
14.30 – 14.45 dr n. med. Bartosz Wanot, Agnieszka Puzio (Częstochowa), Opieka hospicyjna perinatalna.
14.45 – 15.00 prof. nzw. dr hab. n. med. Roman Kurzbauer (Częstochowa), Umieranie i śmierć.
15.00 – 15.10 prof. nzw. dr hab. o. Wojciech Podlecki (Częstochowa), Problemy psychiczno-duchowe pacjentów w opiece paliatywnej.
15.10 – 15.20 dr n. prawnych Jacek Wiatrowski (Katowice), Kierunki prawnej ochrony
zdrowia.
15.20 – 15.30 dyskusja
15.30 – 16.00 Zakończenie Konferencji
16.00 Obiad

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.