Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej miało zaszczyt gościć w Częstochowie najlepszych praktyków i specjalistów z zakresu opieki i medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa, psychoonkologii, leczenia bólu, ran i żywienia na XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Konferencja, której mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę.”, odbyła się w dniach 19-21 stycznia w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Życie to płomień, który podsycany jest przez miłość jak przez tlen. To dzięki miłości płomień życia istnieje, daje ciepło i rozjaśnia mrok. Śmierć to tylko podmuch, który gasi płomień, pozostawiając na ziemi całą miłość. „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę.” – te słowa Jana Pawła II stały się mottem XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych i w zgodzie z nimi wszyscy prelegenci przygotowali tematy swoich wystąpień.

 

Już po raz 21. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej było organizatorem konferencji, a do współorganizacji zaprosiliśmy: Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademia Polonijna, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe w Częstochowie. Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko objęła przewodnictwo w Komitecie Naukowym, funkcję Wiceprzewodniczącej pełniła mgr Anna Kaptacz, a Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła mgr Izabela Kaptacz.

 

– Dziękujemy prof. Krystynie de Walden-Gałuszko, za wsparcie merytoryczne i stałą owocną współpracę edukacyjną. Dziękujemy również bardzo dr hab. Zbigniewowi Bohdanowi – to on w ubiegłym roku zasugerował temat przewodni tegorocznej konferencji. W ramach komitetu organizacyjnego długo zastanawialiśmy się nad słowami Jana Pawła II i jednym z wniosków do jakich doszliśmy jest to, że w opiece paliatywnej ważny jest pacjent oraz jego rodzina, ale równie ważne są potrzeby osób, które tę opiekę sprawują. Aby móc dawać innym opiekę i wparcie sami musimy zatroszczyć się o siebie – podkreśliła mgr Izabela Kaptacz, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 

Konferencja opieki paliatywnej i zespołów hospicyjnych w Częstochowie to najwyższe standardy merytoryczne i organizacyjne, co potwierdza szerokie grono instytucji, które ją poparły. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Przeor Jasnej Góry, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej Wiesława Pokropska oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego dr n. med. Jadwiga Pyszkowska..

 

Największą wartością Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych są światowej sławy prelegenci, którzy corocznie uświetniają ją swoją obecnością. Bardzo dziękujemy za to, że znaleźli Państwo czas i pojawili się na konferencji, dzięki czemu stała się ona platformą wymiany wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem. Cieszymy się, że prócz specjalistów w dziedzinie opieki paliatywnej na naszą konferencję dociera grono osób związanych z działalnością lokalną, władze oraz reprezentanci różnorodnych instytucji. Państwa obecność jest dla nas ogromnym wsparciem i pokazuje, że nasza codzienna praca jest dostrzeżona poza środowiskiem hospicyjnym i jest ważna społecznie. Wśród znakomitych gości znaleźli się m. in.: Senator RP dr Ryszard Majer, Poseł na Sejm RP Halina Rozpondek, Poseł na Sejm RP Alicja Kaczorowska, przedstawiciel Biura Posła Szymona Giżyńskiego Gabriela Obierzyńska, Asystent europoseł Jadwigi Wiśniewskiej Agnieszka Sowińska, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr Beata Cholewka, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy Adrian Staroniek, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej lek. med. Jacek Kozakiewicz, Prorektor ds. rozwoju i promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie mgr Barbara Płaza, Prezes Forum Hospicjów Polskich dr Jolanta Stokłosa, Rektor Akademii Polonijnej ks. prof. dr hab. h. c. Andrzej Kryński, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, Zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii Jana Długosza dr hab. prof. Akademii Jana Długosza Jacek Wąsik, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Podinsp. mgr Mariusz Mokras, Komendant Straży Miejskiej Częstochowie Artur Hołubiczko, Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Dariusz Jadczyk, Dyrektor Hospicjum Błogosławionego Michaela Sopoćki w Wilnie s. Michaela Rak, Naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie mgr Jadwiga Tomalska, Naczelna pielęgniarka Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie mgr Joanna Dziedzic, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Sylwia Jeruzalem – Tomalska.

 

Z roku na rok przybywa osób deklarujących chęć wzięcia udziału w naszej konferencji. Jest to między innymi zasługą mediów, które objęły patronat medialny. Wśród nich są: Dziennik Zachodni, Tygodnik Niedziela, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Medycyna Praktyczna, Radio Jasna Góra, TVP3 Katowice, Telewizja NTL, Telewizja Orion. Dzięki Wam możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i szerzyć wiedzę na temat opieki paliatywnej.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych: prelegentom, znakomitym gościom i wszystkim zainteresowanym opieką paliatywną. To dla nas prawdziwy zaszczyt gości Państwa co roku w Częstochowie, dzieląc się doświadczeniami i miło spędzając wspólnie czas. Dziękujemy również wszystkim bez których organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa: współorganizatorom, partnerom oraz patronom. Mamy nadzieję, że konferencja sprostała Państwa oczekiwaniom, a poruszone podczas niej tematy znajdą swoje rozwiązanie lub kontynuację poza murami sali wykładowej i pozytywnie wpłyną na rozwój nauki, badań i idei opieki paliatywnej. Motto Jana Pawła II powinno towarzyszyć nam każdego dnia i być dla nas drogowskazem, jak żyć w pełni szczęścia, kochać całym sercem i dokonywać codziennych wyborów, których nie będziemy żałować.

 

Komitet Organizacyjny XXI Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

­